دامن

زن یک انسان است.آن هم یک انسان بزرگ.زن مربی جامعه است.

سعادت و شقاوت کشور ها بسته به وجود زن است.

مبدأ همه سعادت ها از دامن زن بلند می شود.

زن مظهر تحقق امال بشر است.

از دامن زن،مرد به معراج می رود.

دامن زن محل تربیت بزرگ زنان و بزرگ مردان است.

زن در نظام اسلامی همان حقوقی را دارد که مرد دارد.

حق تحصیل،حق کار،حق مالکیت،حق رأی دادن،حق رأی گرفتن.

امام خمینی)ره(

برگرفته از کتاب#دختران آفتاب

نوشته:امیرحسین بانکی،بهزاد دانشگر،محمدرضا رضایتمند

منبع اصلی مطلب : dokhtaran_Aftab
برچسب ها : دامن
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : ارزش زن به سیرت اوست